Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9626 — PKN Orlen/Energa) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 72/07