ETA:n sekakomitean päätös N:o 231/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013 , ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta