Tarybos bendrieji veiksmai 2005/889/BUSP 2005 m. lapkričio 25 d. dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui (ES PPM Rafah) įsteigimo