Съвместно Действие 2005/889/ОВППС на Съвета от 25 ноември 2005 година за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)