Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 aprilie 2015.#Minister Finansów împotriva Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.#Cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny.#Trimitere preliminară – Fiscalitate – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Închirierea unui bun imobil – Furnizare de electricitate, de energie pentru încălzire și de apă, precum și colectare a deșeurilor – Contracte între locator și furnizorii acestor bunuri și servicii – Prestații furnizate chiriașului considerate ca fiind efectuate de locator – Cheltuieli locative – Stabilirea bazei de impozitare – Posibilitatea de a include cheltuielile locative în baza de impozitare a serviciilor de închiriere – Operațiune constituită dintr‑o prestație unică sau din mai multe prestații independente.#Cauza C-42/14. Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 aprilie 2015