Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. april 2015$