Решение на Съда (трети състав) от 16 април 2015 г.$