Europeiska unionens officiella tidning, C 392, 25 november 2015