Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 392, 25 listopada 2015