Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/628, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta (Euroopan unionin virallinen lehti L 131, 17. toukokuuta 2019)