Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1916 a Comisiei din 27 octombrie 2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/99/UE de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020 [notificată cu numărul C(2016) 6820]$