Rectificare la situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 (JO C 416, 15.11.2018)