Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos – 1 patikslintas biudžetas – klaidų ištaisymas (OL C 416, 2018 11 15)