Oikaisu Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukkoon – 1. korjaava lisätalousarvio (EUVL C 416, 15.11.2019)