Asia C-290/09: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.2.2010 (Tribunale Amministrativo per la Sardegnan (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Telecom Italia SpA v. Regione autonoma della Sardegna, muut osapuolet: Space SpA ja Passamonti Srl ym.