Sag C-290/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. februar 2010 — Telecom Italia SpA mod Regione autonoma della Sardegna. Procesdeltagere: Space SpA og Passamonti Srl m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Italien)