Věc C-290/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. února 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo per la Sardegna — Itálie) — Telecom Italia SpA v. Regione autonoma della Sardegna za přítomnosti Space SpA a Passamonti Srl a další