Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 742/2011 z  27. júla 2011 , ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca júla 2011