Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 742/2011 ( 2011. gada 27. jūlijs ) par rīsu importa licenču izsniegšanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 327/98 atvērtas 2011. gada jūlija apakšperiodam