2011 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 742/2011 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2011 m. liepos mėn.