Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 742/2011 af 27. juli 2011 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 327/98 blev åbnet for delperioden juli 2011