Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 742/2011 ze dne 27. července 2011 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2011 nařízením (ES) č. 327/98