SKRIFTLIG FRÅGA P-0025/03 från Dirk Sterckx (ELDR) till kommissionen. En lista över produkter för vilka motåtgärder kan vidtas i samband med den amerikanska Foreign Sales Corporation.