Raport al Comisiei - Raport privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009 SEC(2010)666