Mål C-368/10: Talan väckt den 22 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna