Zaak C-368/10: Beroep ingesteld op 22 juli 2010 — Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden