Kohtuasi C-368/10: 22 juulil 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik