Sag C-368/10: Sag anlagt den 22. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene