Cauza C-470/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Augstākās tiesas Senāts — Letonia) — SIA Garkalns/Rīgas Dome (Articolul 49 CE — Restricții privind libera prestare a serviciilor — Egalitate de tratament — Obligația de transparență — Jocuri de noroc — Cazinouri, săli de jocuri și săli de bingo — Obligația de a obține un acord prealabil al administrației locale de la locul înființării — Putere de apreciere — Atingere substanțială adusă intereselor statului și ale locuitorilor teritoriului administrativ vizat — Justificări — Proporționalitate)