Zadeva F-77/12: Tožba, vložena 23. julija 2012 – ZZ proti Komisiji