Lieta F-77/12: Prasība, kas celta 2012. gada 23. jūlijā — ZZ /Komisija