Cauze conexate C-302/11-C-305/11: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 18 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato — Italia) — Rosanna Valenza (C-302/11 și C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauza 4 — Contracte de muncă pe durată determinată în sectorul public — Autoritate națională în domeniul concurenței — Procedură de stabilizare — Recrutare de lucrători angajați pe durată determinată ca funcționari de carieră fără concurs public — Stabilirea vechimii în muncă — Neluarea în considerare a perioadelor de serviciu efectuate în cadrul unor contracte de muncă pe durată determinată — Principiul nediscriminării)