C-302/11–C-305/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Rosanna Valenza (C-302/11 és C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11) kontra Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 4. szakasz — Határozott időre szóló munkaszerződések a közszférában — Nemzeti versenyhatóság — Állandósítási eljárás — Határozott időre alkalmazott munkavállalók felvétele kinevezett köztisztviselőként nyilvános versenyvizsga nélkül — A szolgálati idő meghatározása — A határozott ideig tartó munkaszerződés keretében megszerzett szolgálati idő figyelembe vételének teljes hiánya — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)