Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2020/1964 ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea) na rozpočtový rok 2018