Komunikazzjoni mill-Kummissjoni - “Aktar gwida dwar il-pjanijiet ta' allokazzjoni għall-perjodu kummerċjali mill-2008 sa l-2012 ta' l-Iskema ta' l-UE għall-Iskambju tal-Kwoti ta’ l-Emissjonijiet”