Komisijas paziņojums - „Turpmākas vadlīnijas attiecībā uz valstu kvotu sadales plāniem es emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirdzniecības periodam no 2008. līdz 2012. gadam”