Komisijos komunikatas - Papildomos rekomendacijos dėl leidimų paskirstymo planų es išmetamųjų teršalų prekybos schemos 2008–2012 metų prekybos laikotarpiu