Mål C-200/15: Domstolens dom (sjunde avdelningen avdelningen) av den 16 juni 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Artikel 110 FEUF — Interna skatter och avgifter — Diskriminerande skatter och avgifter — Begagnade motorfordon som importerats från andra medlemsstater — Bedömning av det beskattningsbara värdet — Avskrivningstakt)