Cauza C-200/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 16 iunie 2016 – Comisia Europeană/Republica Portugalia (Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru — Articolul 110 TFUE — Impozite naţionale — Impozite discriminatorii — Vehicule automobile de ocazie importate din alte state membre — Determinarea valorii impozabile — Cote de depreciere)