Sprawa C-200/15: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 16 czerwca 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Portugalska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 110 TFUE — Podatki wewnętrzne — Dyskryminacja podatkowa — Używane pojazdy samochodowe sprowadzane z innych państw członkowskich — Ustalenie podstawy opodatkowania — Stawka amortyzacji)