Lieta C-200/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Portugāles Republika Valsts pienākumu neizpilde — LESD 110. pants — Iekšējie nodokļi — Diskriminējoša aplikšana ar nodokli — No citām dalībvalstīm importētas lietotas automašīnas — Ar nodokli apliekamās vērtības noteikšana — Vērtības samazināšanas likme