Kohtuasi C-200/15: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 16. juuni 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELTL artikkel 110 — Riigimaks — Diskrimineerivad maksud — Teistest liikmesriikidest imporditud kasutatud sõidukid — Maksustatava väärtuse kindlaksmääramine — Väärtuse vähenemise määr)