Sag C-200/15: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 16. juni 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — artikel 110 TEUF — interne afgifter — diskriminerende afgifter — brugte motorkøretøjer, der er indført fra andre medlemsstater — fastlæggelse af afgiftsværdien — nedskrivningssats)