Zadeva C-59/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 24. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Sodna pristojnost – Člen 7, točki 1 in 2 – Posebna pristojnost v zadevah v zvezi z delikti ali kvazidelikti – Tožba za prenehanje poslovnih praks, za katere se šteje, da so v nasprotju s konkurenčnim pravom – Zatrjevanje zlorabe prevladujočega položaja, ki se kaže v poslovnih praksah, zajetih s pogodbenimi določbami – Platforma za spletno rezervacijo nastanitve booking.com)