Sprawa T-734/14: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2014 r. – VTB Bank przeciwko Radzie