Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1237/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi