Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 52, 25 luty 2011