Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Diċembru 2003 li tikkonċerna l-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali u taċ-ċertifikazzjoni għall-importazzjoni tan-naħal ( Apis mellifera u Bombus spp. ) minn ċerti pajjiżi terżi u tħassar id-Deċiżjoni 2000/462/KE (notifikata permezz ta’ dokument numru K(2003) 4623) (Test b’rilevanza ŻEE) (2003/881/KE)