Concluziile avocatului general Bot prezentate la data de7 septembrie 2010.