Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 december 1982.